белодробен


белодробен
pulmonary
белодробна туберкулоза tuberculosis of the lungs, pulmonary consumption, phthisis
белодробен хрип мед. pleural rub
* * *
белодро̀бен,
прил., -на, -но, -ни pulmonary; \белодробенен хрип мед. pleural rub; \белодробенна туберкулоза мед. tuberculosis of the lungs, pulmonary consumption, phthisis.
* * *
pneumonic; pulmonary (мед.); pulmonic (мед.)
* * *
1. pulmonary 2. БЕЛОДРОБЕН хрип мед. pleural rub 3. белодробна туберкулоза tuberculosis of the lungs, pulmonary consumption, phthisis

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • лобектомија — (грч. lobos, ektome) мед. хируршка операција на белите дробови со која се отстранува еден белодробен резен …   Macedonian dictionary

  • пулмонален — (лат. pulmonalis) 1. белодробен, што се однесува на белите дробови што им припаѓа на белите дробови 2. што ги лекува болестите на белите дробови …   Macedonian dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.